CHUNG CƯ HOÀNG THÀNH TOWER

Địa chỉ : Mai Hắc Đế – Hà Nội

Chủ đầu tư : Tư nhân

Hạng mục : Điện thông minh, hệ thống chiếu sáng, chuông hình, âm thanh, báo động, an ninh, rèm tự động.

Vị trí thi công : Diện tích mặt bằng 170m2