CHUNG CƯ IA20 CIPUTRA

Địa chỉ : tòa nhà 40 tầng tại khu đô thị Ciputra – Tây Hồ – Hà Nội

Chủ đầu tư : Công Ty CPĐT BĐS Đông Đô – BQP

Hạng mục : thống điện nhẹ: Hệ thống mạng, hệ thống thoại, hệ thống truyền hình cáp, hệ thống camera giám sát, hệ thống âm thanh thông báo.

Vị trí thi công : tòa nhà 40 tầng tại khu đô thị Ciputra – Tây Hồ – Hà Nội