CỬA KHẨU TRÀ LĨNH – TỈNH CAO BẰNG

Địa chỉ : Cửa khẩu Trà Lĩnh – huyện Trà Lĩnh – tỉnh Cao Bằng

Chủ đầu tư : UBND Tỉnh Cao Bằng

Hạng mục : Hệ thống điện nhẹ: Hệ thống mang máy tính, hệ thống điện thoại, hệ thống camera giám sát, hệ thống an ninh kiểm soát, hệ thống âm thanh thông báo.