Khách sạn thông minh

Được nối mạng thông minh, giải quyết thông minh: với công nghệ xây dựng tương lai cho khách sạn hiện đại. Bởi vì khách của bạn luôn có quyền mong đợi sự thoải mái tối đa. Và vì các yêu cầu của bạn về quy trình hiệu quả và tính bền vững nên được đáp ứng hoàn toàn.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ LÀM GÌ CHO BẠN?

Liên kết thông minh khách sạn và phần mềm kiểm soát để quản lý thời gian hiệu quả và dịch vụ tốt nhất.

TIỆN LỢI TOÀN DIỆN

Kết hợp các chức năng khác nhau trong phòng một cách hợp lý vào các cảnh và gọi lên một cách thuận tiện chỉ bằng một nút bấm:

 

DỊCH VỤ CHO NHÂN VIÊN.

Công nghệ tòa nhà thông minh hỗ trợ quá trình xử lý hiệu quả trong quy trình hàng ngày của khách sạn. Đối với nhân viên năng động và khách hài lòng.

TỐT CHO CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG

Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ tài sản: công nghệ xây dựng được nối mạng một cách bền vững tạo điều kiện tốt nhất cho việc này.