Tiện lợi toàn diện

Kết hợp các chức năng khác nhau trong phòng một cách hợp lý vào các khung cảnh, gắn nhãn bằng các ký hiệu tự giải thích và gọi chung chỉ bằng một nút bấm: một sự tiện lợi thông minh cho khách. Có thể được lập trình riêng dựa trên kinh nghiệm của chủ sở hữu.

Sensor-weiss

Nhờ các ký hiệu tự giải thích trên các nút riêng lẻ của cảm biến nút nhấn, bạn có thể chọn cảnh thoải mái mong muốn một cách trực quan.