Truy cập nhanh

Lễ tân mạng WLAN tốt nhất trong toàn bộ khách sạn nên là chuyện đương nhiên ngày nay. Có một giải pháp đơn giản để đảm bảo điều này khi trang bị thêm.

A4-kachel-1
Truy cập Internet nhanh chóng, không gặp sự cố là điều cần thiết đối với hầu hết khách hiện nay. Để thực sự đảm bảo chất lượng thu sóng ở mọi nơi, ví dụ: các ổ cắm mạng hiện có có thể được thay thế bằng các điểm truy cập WLAN trong thiết kế JUNG mà không cần chi phí lớn. Kết quả là các tế bào vô tuyến mạnh mẽ, đặc biệt cung cấp băng thông không dây tối đa.