Slide-1-2
Slide-4
LS 1912

Với thiết kế độc đáo mang kiểu dáng hiện đại giúp chinh phục mọi khách hàng khó tính nhất.

Ls1912-zylinder

CYLINDER

Ls1912-kegel

CONES

Ls1912-kubus

CUBES

Ls-1912-handwerkskunst

CRAFTSMANSHIP

DÒNG SẢN PHẨM LS 1912

Aluminium-1

Công tắc 1

Aluminium-2

Công tắc 2

Aluminium-3

Công tắc rèm

Aluminium-4

Công tắc 2
đặt ngang

Aluminium-5

Công tắc 4
đặt ngang

Aluminium-6

Công tắc 2
đặt dọc

Aluminium-7

Công tắc 4
đặt dọc

Dark-1-1

Công tắc 1

Dark-2-1

Công tắc 2

Dark-3-1

Công tắc rèm

Dark-4-1

Công tắc 2
đặt ngang

Dark-5-1

Công tắc 4
đặt ngang

Dark-6-1

Công tắc 2
đặt dọc

Dark-7-1

Công tắc 4
đặt dọc

Stainless-steal-1-1

Công tắc 1

Stainless-steal-2-1

Công tắc 2

Stainless-steal-3-1

Công tắc rèm

Stainless-steal-4-1

Công tắc 2
đặt ngang

Stainless-steal-5-1

Công tắc 4
đặt ngang

Stainless-steal-6-1

Công tắc 2
đặt dọc

Stainless-steal-7-1

Công tắc 4
đặt dọc

Classic-brass-1-1

Công tắc 1

Classic-brass-2-1

Công tắc 2

Classic-brass-3-1

Công tắc rèm

Classic-brass-4-1

Công tắc 2
đặt ngang

Classic-brass-5-1

Công tắc 4
đặt ngang

Classic-brass-6-1

Công tắc 2
đặt dọc

Classic-brass-7-1

Công tắc 4
đặt dọc

Chrome-1

Công tắc 1

Chrome-2

Công tắc 2

Chrome-3

Công tắc rèm

Chrome-4

Công tắc 2
đặt ngang

Chrome-5

Công tắc 4
đặt ngang

Chrome-6

Công tắc 2
đặt dọc

Chrome-7

Công tắc 4
đặt dọc