Metal-1-1
Metal-2-1
Metal-3
LS 990 KIM LOẠI

Được làm từ những vật liệu kim loại cao cấp là một trong những lựa chọn hàng đầu của kiến trúc sư trên toàn thế giới.

Al-1

LS 990 ALUMINIUM

Anthracite-1

LS 990 ANTHRACITE

Antique-brass-1

LS 990 ANTIQUE BRASS

Chorme-1

LS 990 CHROME

Classic-brass-1

LS 990 CLASSIC BRASS

Dark-1

LS 990 DARK

Gold-1

LS 990 GOLD

Gold-colour-1

LS 990 GOLD COLOUR

Stainless-steal-1

LS 990 STAINLESS STEEL

Metal-1
Metal-2

DÒNG SẢN PHẨM LS 990 KIM LOẠI

Al-1 (1)

CÔNG TẮC 1

Al-2

CÔNG TẮC 2

Al-3

CÔNG TẮC 3

Al-4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Al-5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Al-6

CÔNG TẮC DIMMER

Al-7

CÔNG TẮC 1
CÓ ĐÈN

Al-8

CÔNG TẮC 2
CÓ ĐÈN

Al-10

CÔNG TẮC
ĐIỀU KHIỂN RÈM

Al-11

CẢM BIẾN CO2 GẮN TƯỜNG

Al-12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Al-13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Al-14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Al-15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Al-16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Al-17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Al-18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Al-19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Al-20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM

Anthracite-20

A title

Image Box text

Anthracite-1

CÔNG TẮC 1

Anthracite-2

CÔNG TẮC 2

Anthracite-3

CÔNG TẮC 3

Anthracite-4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Anthracite-5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Anthracite-6

CÔNG TẮC DIMMER

Anthracite-7

CÔNG TẮC 1
CÓ ĐÈN

Anthracite-8

CÔNG TẮC 2
CÓ ĐÈN

Anthracite-9

CÔNG TẮC
ĐIỀU KHIỂN RÈM

Anthracite-10

CẢM BIẾN CO2 GẮN TƯỜNG

Anthracite-11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

Anthracite-12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Anthracite-13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Anthracite-14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Anthracite-15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Anthracite-16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Anthracite-17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Anthracite-18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Anthracite-19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Anthracite-20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM

Antique-brass-1

CÔNG TẮC 1

Antique-brass-2

CÔNG TẮC 2

Antique-brass-3

CÔNG TẮC 3

Antique-brass-4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Antique-brass-5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Antique-brass-6

CÔNG TẮC DIMMER

Antique-brass-7

CÔNG TẮC 1
CÓ ĐÈN

Antique-brass-8

CÔNG TẮC 2
CÓ ĐÈN

Antique-brass-9

CÔNG TẮC
ĐIỀU KHIỂN RÈM

Antique-brass-10

CẢM BIẾN CO2 GẮN TƯỜNG

Antique-brass-11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

Antique-brass-12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Antique-brass-13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Antique-brass-14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Antique-brass-15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Antique-brass-16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Antique-brass-17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Antique-brass-18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Antique-brass-19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Antique-brass-20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM

Chorme-1

CÔNG TẮC 1

Chorme-2

CÔNG TẮC 2

Chorme-3

CÔNG TẮC 3

Chorme-5

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Chorme-6

CÔNG TẮC DIMMER

Chorme-7

CÔNG TẮC 1
CÓ ĐÈN

Chorme-8

CÔNG TẮC 2
CÓ ĐÈN

Chorme-9

CÔNG TẮC
ĐIỀU KHIỂN RÈM

Chorme-10

CẢM BIẾN CO2 GẮN TƯỜNG

Chorme-12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Chorme-13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Chorme-14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Chorme-15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Chorme-16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Chorme-17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Classic-brass-1

CÔNG TẮC 1

Classic-brass-2

CÔNG TẮC 2

Classic-brass-3

CÔNG TẮC 3

Classic-brass-4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Classic-brass-5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Classic-brass-6

CÔNG TẮC DIMMER

Classic-brass-7

CÔNG TẮC 1
CÓ ĐÈN

Classic-brass-8

CÔNG TẮC 2
CÓ ĐÈN

Classic-brass-9

CÔNG TẮC
ĐIỀU KHIỂN RÈM

Classic-brass-10

CẢM BIẾN CO2 GẮN TƯỜNG

Classic-brass-11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

Classic-brass-12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Classic-brass-13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Classic-brass-14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Classic-brass-15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Classic-brass-16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

Classic-brass-17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Classic-brass-18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Dark-20

A title

Image Box text

Dark-1

CÔNG TẮC 1

Dark-2

CÔNG TẮC 2

Dark-3

CÔNG TẮC 3

Dark-4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Dark-5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Dark-6

CÔNG TẮC DIMMER

Dark-7

CÔNG TẮC 1
CÓ ĐÈN

Dark-8

CÔNG TẮC 2
CÓ ĐÈN

Dark-9

CÔNG TẮC
ĐIỀU KHIỂN RÈM

Dark-10

CẢM BIẾN CO2 GẮN TƯỜNG

Dark-11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

Dark-12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Dark-13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Dark-14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Dark-15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Dark-16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Dark-17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Dark-18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Dark-19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Dark-20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM

Gold-1

CÔNG TẮC 1

Gold-2

CÔNG TẮC 2

Gold-7

CÔNG TẮC 1
CÓ ĐÈN

Gold-12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Gold-13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Gold-14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Gold-15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Gold-16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Gold-17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Gold-colour-1

CÔNG TẮC 1

Gold-colour-2

CÔNG TẮC 2

Gold-colour-3

CÔNG TẮC 3

Gold-colour-4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Gold-colour-5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Gold-colour-6

CÔNG TẮC DIMMER

Gold-colour-7

CÔNG TẮC 1
CÓ ĐÈN

Gold-colour-8

CÔNG TẮC 2
CÓ ĐÈN

Gold-colour-12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Gold-colour-13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Gold-colour-14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Gold-colour-15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Gold-colour-16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Gold-colour-17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Stainless-steal-1

CÔNG TẮC 1

Stainless-steal-2

CÔNG TẮC 2

Stainless-steal-3

CÔNG TẮC 3

Stainless-steal-4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Stainless-steal-5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Stainless-steal-6

CÔNG TẮC DIMMER

Stainless-steal-7

CÔNG TẮC 1
CÓ ĐÈN

Stainless-steal-8

CÔNG TẮC 2
CÓ ĐÈN

Stainless-steal-9

CÔNG TẮC
ĐIỀU KHIỂN RÈM

Stainless-steal-10

CẢM BIẾN CO2 GẮN TƯỜNG

Stainless-steal-12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Stainless-steal-13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Stainless-steal-14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Stainless-steal-15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Stainless-steal-16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH- 4 PHÍM

Stainless-steal-17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Stainless-steal-18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Stainless-steal-19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Stainless-steal-20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM