Slide-1-1
Slide-2
Slide-3

LS 990 NHỰA CAO CẤP

Được làm từ vật liệu nhựa cao cấp với độ bền cao, thiết kế góc cạnh sắc nét giúp tôn lên vẻ đẹp của không gian ngôi nhà.

White-1

WHITE

Ivory-1

IVORY

Light-grey-1

LIGHT GREY

Black-1

BLACK

Anh-1
Anh-3

DÒNG SẢN PHẨM LS 990 NHỰA CAO CẤP

White-1 (1)

CÔNG TẮC 1

White-2

CÔNG TẮC 2

White-3

CÔNG TẮC 3

White-4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

White-5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

White-6

CÔNG TẮC DIMMER

White-7

CÔNG TẮC 1
CÓ ĐÈN

White-8

CÔNG TẮC 2
CÓ ĐÈN

White-9

CÔNG TẮC
ĐIỀU KHIỂN RÈM

White-10

CẢM BIẾN C02
GẮN TƯỜNG

White-11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

White-12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

White-13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

White-14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

White-15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

White-16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

White-17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

White-18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

White-19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

White-20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM

Light-grey-1

CÔNG TẮC 1

Light-grey-2

CÔNG TẮC 2

Light-grey-3

CÔNG TẮC 3

Light-grey-4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Light-grey-5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Light-grey-6

CÔNG TẮC DIMMER

Light-grey-7

CÔNG TẮC 1
CÓ ĐÈN

Light-grey-8

CÔNG TẮC 2
CÓ ĐÈN

Light-grey-9

CÔNG TẮC
ĐIỀU KHIỂN RÈM

Light-grey-10

CẢM BIẾN C02
GẮN TƯỜNG

Light-grey-11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

Light-grey-12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Light-grey-13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Light-grey-14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Light-grey-15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Light-grey-16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

Light-grey-17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Light-grey-18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Light-grey-19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Light-grey-20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM

Ivory-1

CÔNG TẮC 1

Ivory-2

CÔNG TẮC 2

Ivory-3

CÔNG TẮC 3

Ivory-4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Ivory-5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Ivory-6

CÔNG TẮC DIMMER

Ivory-7

CÔNG TẮC 1
CÓ ĐÈN

Ivory-8

CÔNG TẮC 2
CÓ ĐÈN

Ivory-9

CÔNG TẮC
ĐIỀU KHIỂN RÈM

Ivory-10

CẢM BIẾN C02
GẮN TƯỜNG

Ivory-11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

Ivory-12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Ivory-13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Ivory-14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Ivory-15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Ivory-16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

Ivory-17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Ivory-18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Ivory-19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Ivory-20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM

Black-1

CÔNG TẮC 1

Black-2

CÔNG TẮC 2

Black-3

CÔNG TẮC 3

Black-4

Ổ CẮM SCHUKO 16A/250V

Black-5

Ổ CẮM SCHUKO CÓ NẮP CHE 16A/250V

Black-6

CÔNG TẮC DIMMER

Black-7

CÔNG TẮC 1
CÓ ĐÈN

Black-8

CÔNG TẮC 2
CÓ ĐÈN

Black-9

CÔNG TẮC
ĐIỀU KHIỂN RÈM

Black-10

CẢM BIẾN C02
GẮN TƯỜNG

Black-11

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG GẮN TƯỜNG

Black-12

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 2 PHÍM

Black-13

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 4 PHÍM

Black-14

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 6 PHÍM

Black-15

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 – 8 PHÍM

Black-16

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 4 PHÍM

Black-17

PHÍM BẤM THÔNG MINH F50 CÓ MÀN HÌNH – 8 PHÍM

Black-18

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 4 PHÍM

Black-19

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 6 PHÍM

Black-20

PHÍM BẤM THÔNG MINH F40 – 8 PHÍM