Slide-1-3
Slide-2-2
Slide-3-2

LS CUBE

Được thiết kế dành riêng cho các không gian khó thi công và hoặc sử dụng ống nổi gắn tường. Jung có nhiều màu sắc và vật liệu phong phú cho dòng LS CUBE.

Ref1-ls-cube
Ref1-ls-cube-produkte
Ref2-ls-cube
Ref2-ls-cube-produkte
Ls-cube-alpinweiss-1
Ls-cube-alpinweiss
Ls-cube-white

LS Cube White

Ls-cube-ivory

LS Cube Ivory

Ls-cube-dark

LS Cube Dark

Ls-cube-stainless-steal

LS Cube Stainless steal

Ls-cube-aluminium

LS Cube Aluminium