Ls-zero-6
Ls-zero-3
LS ZERO

Là dòng sản phẩm đặc biệt nhất của Jung, với bề mặt “ZERO” cho mọi vật liệu gắn tường.

Với LS ZERO,

Công tắc, ổ cắm, phím bấm thông minh sẽ được lắp đặt trên các bề mặt yêu cầu thẩm mỹ cao.

Ls-zero-18

Bề mặt tường

Ls-zero-19

Bề mặt tường thạch cao

Ls-zero-20

Bề mặt vách gỗ

Ls-zero-21

Bề mặt tường cách âm

Ls-zero-30

Classic Brass

Ls-zero-31

Dark

Ls-zero-32

Stainless steal

Ls-zero-34

Stainless steal