CCCC Mulberry Land

Công trình Căn hộ cao cấp

Tổng diện tích : 150m2

Hạng mục:

  • Hệ thống Điện
  • Hệ thống Cấp thoát nước
  • Hệ thống lọc nước
  • Hệ thống Điều hòa
  • Hệ thống Mạng, Internet, Wifi
  • Hệ thống Camera – CCTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *