Văn phòng Tomochain

Công trình Văn phòng làm việc

Tổng diện tích : 700m2

Hạng mục:

  • Hệ thống Điện
  • Hệ thống cấp thoát Nước
  • Hệ thống Mạng, Internet, Wifi
  • Hệ thống Camera – CCTV
  • Âm thanh công cộng – Public Address
  • Quản lý vào/ra – Access Control

Tomochain
Tomochain

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *